• Uw huisarts is het eerste aanspreekpunt  voor al uw medische, psychische en sociale problemen en een vertrouwenspersoon in elke levensfase, van baby tot bejaarde. Dankzij onze samenwerking kunnen wij onze ervaringen delen en onze beschikbaarheid verhogen. We werken als team en overleggen regelmatig. Samen met u willen we werken aan een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg en begeleiding.
 • Het elektronisch medisch dossier helpt ons om gestructureerd uw gegevens bij te houden en te raadplegen.      Met uw toestemming kunnen wij deze gegevens uitwisselen  met andere zorgverleners (artsen, apothekers, kinesisten, verpleging...) .
 • U kan bij ons terecht voor:
  • alle acute en chronische aandoeningen (diabetes, hypertensie,...) en algemene kankerpreventie (rookstop...)
  • psychische en sociale problemen
  • gynecologische opvolging (piladvies en uitstrijkje, menopauze, seksualiteit, SOA,...)
  • zwangerschapsopvolging, samen met de gynecoloog en vroedvrouw
  • pediatrische opvolging vanaf babyleeftijd (ziekten, vaccinatie, opvoedingsproblemen...)
  • reisadvies en reisvaccinaties (zie ook op www.itg.be  en www.vaccinnet.be wat u nodig hebt)
  • huidaandoeningen (kleine heelkunde, wratten, nazicht vlekjes...)
  • sportonderzoek en orthopedie
  • ECG (electrocardiogram van het hart)
  • levenseinde, palliatieve begeleiding, wilsverklaring