• Afspraken

          De voorziene tijd voor een afspraak is ongeveer 15 tot 20 minuten per persoon. Indien u meerdere problemen wil             bespreken, kan het zijn dat uw arts eerst de meest dringende vragen behandelt en u een vervolgafspraak geeft.

  • Telefoonuren                                                                                                                                                               U belt uitsluitend op MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG of VRIJDAG tussen 13.30 UUR EN 14.30 UUR op ons  algemeen TELEFOONNUMMER 015/ 41 64 31 voor het opvragen van resultaten of voor een kort advies. U komt steeds op raadpleging voor: voorschriften van medicatie, kine en logopedie, het uitvoerig bespreken van resultaten en adviezen (reisvaccinaties, dieetvoorschriften,...) en het invullen van attesten en formulieren. Buiten de telefonische adviesmomenten, wordt de telefoon beantwoord door ons secretariaat. Voor dringende vragen wordt u doorverbonden naar uw huisarts. 

  • Huisbezoeken                                                                                                                                                          Op de praktijk hebben we alles bij de hand om de beste zorg te geven.  Daarom vragen we u uitsluitend een huisbezoek aan te vragen indien u zich niet kan verplaatsen. U belt dan vóór 10.00 uur. Alleen dringende oproepen kunnen ook later op de dag.                                                                                                                                                                                                          

  • Nieuwe patiënten                                                                                                                                                     Voorlopig is er een patiëntenstop.

  • Wachtdienst                                                                                                                                                      Tijdens het weekend, op feestdagen en na 19 uur kan u voor dringende problemen bellen naar de huisartsenwachtdienst op het telefoonnummer 070/ 25 40 40; vanaf 1/12/2018 verandert het nummer naar 1733.

  • Sumehr 

    In het kader van digitalisering en interdisciplinaire samenwerking zal uw arts u vragen om een digitale samenvatting van uw dossier te maken (Sumehr).

    Deze sumehr dient om een goed beeld van uw gezondheidstoestand te kunnen maken en te delen met andere vaste artsen. Dit is volledig kostenloos en u kan hiervoor uw toestemming geven. Wij raden u aan om steeds elke verandering in uw medische situatie direct uw arts mee te delen ( medicatielijst en posologie, allergieën, zwangerschap of borstvoeding, medische voorgeschiedenis) . Vraag best ook aan elke andere zorgverlener om inlichtingen aan uw huisarts door te geven.

  • Betaling                                                                                                                                                                      Het ereloon voor afspraken is conform met de RIZIVconventie. U kan betalen met cash geld, via overschrijving of met Payconiq- of Bancontact-app.