Hombeeksesteenweg  318  

2800 Mechelen

Voor inlichtingen:

Voor afspraken : volg  "Afspraak maken via onze website, telefoon of onze app "

Gelieve zo snel mogelijk (en minstens een uur voordien) te verwittigen indien u een afspraak niet kan nakomen. Zo niet behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan te rekenen.