HOMBEEKSESTEENWEG 318                    - e-ATTEST

Vanaf maandag  2 juli 2018 zal u geen 'getuigschrift verstrekte hulp' meer meekrijgen: dit zal uw arts via elektronische weg doorsturen naar uw mutualiteit. U betaalt wel tijdens de consultatie en de mutualiteit stort uw terugbetalingsbedrag op uw rekeningsnummer.- afspraken en telefoonuur 

Elke weekdag kan u voormiddag, namiddag en avond tot  ongeveer 19u afspraken maken. Indien er geen vrije plaatsen meer beschikbaar zijn, kan u telefonisch nog een afspraak aanvragen, vooral in dringende situaties.

En er is  telefoonuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur. 


- medicatie voorschriften

Voorschriften worden steeds afgeleverd tijdens een medische consultatie. Wij vragen u om steeds een lijst mee te brengen van de medicatie dat u op dit moment neemt, met het tijdstip van inname en welke nieuwe voorschriften u wenst. Zo kan uw arts uw dossier correct aanvullen en hebt u een overzicht van voorgeschreven medicatie.


- zwangerschap

Tijdens de zwangerschap volgen wij u graag mee op,  afwisselend  met uw gynecoloog of vroedvrouw. Wij geven u ook adviezen over levensstijl, te mijden infecties, vaccinaties tegen griep ( in oktober, november of december) of tegen kinkhoest ( van 24 tot 32 weken zwangerschap; gratis verkrijgbaar bij ons).